Gromperefeld_«Op_der_Heed»-101.jpg
Lëtzebuergesch: Gromperefeld «Op der Heed» zu Éiter.

Jwh

Wikimedia Commons
CC BY SA 3.0